Konstuniversitetets bibliotek är stängd. Lånetiderna förlängs till 15.9.2020.

Bibliotekstjänster erbjuds i begränsat sätt 1.-18.6.2020 i Helsingfors.