Om Arsca

Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca är en söktjänst som erbjuder dig tillgång till tryckt och elektroniskt material på ett och samma ställe. I Arsca finns material från alla vetenskapsområden, till exempel tryckta och elektroniska böcker och tidningar, elektroniska artiklar i heltext samt lärdomsprov.

Vad finns var?

Materialet i söktjänst är indelat i tre mellanblad som du kan få fram genom att söka vad som helst.

"Biblioteks kollektioner" -mellanbladet hittar du:

  • material i bibliotekets samblingsdatabas
  • de e-böcker och e-tidningar som är tillgängliga via Konstuniversitetet (du kan söka med e-bokens eller tidningens namn)
  • Sibelius-Akademins digitaliserade material i Doria-databasen
  • Konstuniversitetets publikationsarkiv i Helda

"Internationella e-material" -mellanbladet visar sökresultat från ett centraliserat index för e-material (Primo Central Index, PCI) som innehåller hundtratals miljoner referenser till främst engelskspråkiga artiklar och e-böcker. Alla Konstuniversitetets e-resurser är inte med i PCI, så det lönar sig att använda även materialets egna användargränssnitt som du kan nå via databaslistan på bibliotekets hemsida. PCI är inte begränsat till Konstuniversitetets undervisningsområden utan innehåller data från alla forskningsområden, så PCI erbjuder tillgång till många artiklar som Konstuniversitetet inte har.

Du kan söka uppgifter om inhemska artiklar på Arto-mellanbladet. Arto innehåller huvudsakligen referensuppgifter om artiklar, men även några länkar till hela artiklar.

Tidskrifter i Arsca

Arsca har en särskild lista på alla tidskrifter, såväl i elektronisk form som i pappersform, som kan användas i Konstuniversitetet. Länken till listan finns på framsidan. Då man klickat på länken, kan man göra sökningar med namn eller delar av namn på tidskrifter (t. ex. "music education" tai "british journal of"), i sökrutan i övre delen av sidan. Dessutom kan man begränsa sökresultaten (eller hela listan) enligt vetenskapsområde, språk osv. med hjälp av verktyg i högra delen av sidan.

I resultatslistan själv, i den högra spalten, visas leverantörer samt de tillgängliga årgångarna för varje e-tidskriftstitel. Namnen av leverantörer fungerar som länkar till själva tidskrifter. Länken "SFX" leder till en SFX-meny, som fungerar just som tidigare, och likaså har länkar till leverantörer. Papperstidskrifter kan identifieras genom ordet "Tidskrift" under titeln på listan. Deras beståndsuppgifter kan hittas genom att klicka på titeln.

Konstuniversitetets Finna och Finnas nationella vy

Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca är den lokala vyn av den nationella söktjänsten Finna. Detta betyder att personalen vid Konstuniversitetets bibliotek har byggt upp Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca så att tjänsten skulle gynna särskilt kunder vid Konstuniversitetets bibliotek. Konstuniversitetets bibliotek underhåller och utvecklar Arscas användargränssnitt. I Finnas nationella vy kan du söka material från alla bibliotek, arkiv och museer som finns med i Finna-tjänsten, men du kan inte nå licensbelagt elektroniskt material via den nationella vyn. För att läsa mer om Finna och de medverkande organisationerna, gå till Vad är Finna? -sidan.

Respons

All respons om Arsca är mycket viktig för oss. Du kan ge respons med den här blanketten.