Sökning

Om Arsca

Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca är en söktjänst som erbjuder dig tillgång till tryckt och elektroniskt material på ett och samma ställe. I Arsca finns material från alla vetenskapsområden, till exempel tryckta och elektroniska böcker och tidningar, elektroniska artiklar i heltext samt lärdomsprov.

Vad finns var?

Materialet i söktjänst är indelat i tre mellanblad som du kan få fram genom att söka vad som helst.

"Biblioteks kollektioner" -mellanbladet hittar du:

  • bibliotekets tryckt material
  • de e-böcker och e-tidningar som är tillgängliga via Konstuniversitetet (du kan söka med e-bokens eller tidningens namn)
  • Sibelius-Akademins digitaliserade material i Doria-databasen
  • Konstuniversitetets publikationsarkiv i Helda

"Internationella e-material" -mellanbladet visar sökresultat från ett centraliserat index för e-material (Central Discovery Index, CDI) som innehåller hundtratals miljoner referenser till främst engelskspråkiga artiklar och e-böcker. Alla Konstuniversitetets e-resurser är inte med i CDI, så det lönar sig att använda även materialets egna användargränssnitt som du kan nå via bibliotekets databaslistan. CDI är inte begränsat till Konstuniversitetets undervisningsområden utan innehåller data från alla forskningsområden, så CDI erbjuder tillgång till många artiklar som Konstuniversitetet inte har.

Arsca och Finna.fi

Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca är den lokala vyn av den nationella söktjänsten Finna. Detta betyder att personalen vid Konstuniversitetets bibliotek har byggt upp Konstuniversitetets Finna-söktjänst Arsca så att tjänsten skulle gynna särskilt kunder vid Konstuniversitetets bibliotek. Konstuniversitetets bibliotek underhåller och utvecklar Arscas användargränssnitt. I Finnas nationella vy Finna.fi kan du söka material från alla bibliotek, arkiv och museer som finns med i Finna-tjänsten, men du kan inte nå licensbelagt elektroniskt material via Finna.fi . Nuförtiden kan Du också söka uppgifter om inhemska artiklar på Finna.fi. För att läsa mer om Finna och de medverkande organisationerna, gå till Vad är Finna? -sidan.

Respons

All respons om Arsca är mycket viktig för oss. Du kan ge respons med den här blanketten.