Tidsenlig information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet.

Sökning

Campusbiblioteket i Sörnäs klassifikationssystem

01 Konst och forskning

01.01 Konstteorier. Konstfilosofi

01.02 Forskning och forskningsmetoder. Vetenskapligt skrivande. Vetenskap

02 Konsten i samhället

02.01 Konstpolitik. Kulturpolitik. Konstförvaltning. Kuratering. Evenemangsproduktion. Publikundersökning

02.02 Konst och konstnären i samhället

02.03 Konstterapi. Dansterapi. Kroppsterapi

02.04 Konst och teknologi 

03 Dans. Motion

03.01 Dans. Danskonst. Motion

03.02 Koreografi. Dansanalys

03.03 Danspedagogi. Danstekniker

03.04 Folkdans. Sällskapsdans

03.05 Gymnastik. Sport. Yoga

03.06 Dansmedicin. Fysiologi. Anatomi

04 Teaterkonst. Scenisk konst

04.01 Teaterkonst. Teatervetenskap. Performanceforskning

04.02 Performativ konst. Performance. Performancekonstnärer

04.03 Forskning i dramalitteratur. Dramaturgi

04.04 Regi. Regissörerer

04.05 Skådespelarkonst

04.06 Kroppsspråk. Mimik. Akrobatik. Scenrörelse

04.07 Muntlig framställning. Talteknik. Röstteknik

04.08 Musik. Musikteater. Musikaler. Opera

04.09 Dockteater.

04.10 Cirkus. Trollkonster. Clowneri

04.11 Barnteater. Ungdomsteater. Amatörteater

05 Skådespel

05.01 Talpjäser

05.02 Monologer

05.03 Musikdramer. Libretton

05.04 Hörspel

05.05 Barnpjäser. Ungdomspjäser. Dockpjäser

06 Pjäskompendier

06.01 Talpjäser

06.02 Monologer

06.03 Musikdramer. Libretton

06.04 Hörspel

06.05 Barnpjäser. Ungdomspjäser. Dockpjäser

07 Bildkonst

07.01 Bildkonstnärer

07.02 Fotokonst

08 Pedagogik. Konstfostran. Konstutbildning

08.01 Pedagogik. Konstpedagogik. Konstundervisning. Konstfostran

08.02 Teaterpedagogik. Dramapedagogik

08.03 Konstutbildning. Teaterutbildning. Dansutbildning

09 Scenografi. Materiallära

09.01 Iscensättning. Scenteknik. Rekvisita

09.02 Ljussättning. Belysningsteknik

09.03 Ljudplanering. Ljudteknik

09.04 Kostymering. Kostymdesign. Maskering

09.05 Materiallära. Teknik

10 Skrivande

10.01 Manusförfattande

10.02 Skrivande. Kreativt skrivande

10.03 Språkvård. Grammatik

11 Konsthistoria och nutidskonst

11.01 Konsthistoria

11.02 Miljökonst. Jordkonst. Biokonst. Offentlig konst

12 Andra vetenskaper

12.01 Ekologi. Naturen. Miljöfilosofi. Naturvetenskaper

12.02 Filosofi. Religioner. Estetik

12.03 Psykologi

12.04 Sociologi. Samhällsvetenskaper

12.05 Historia. Kulturhistoria

12.06 Arbetsliv. Företagsekonomi. Juridik

12.07 Kommunikation. Media

12.08 Varia

13 Utställningskataloger. Konstsamlingar

13.01 Utställningskataloger.

13.02 Museer. Gallerier. Konstsamlingar. Museologi

14 Mediekonst. Arkitektur

14.01 Film. Television. Videokonst. Mediekonst

14.02 Ljuskonst. Ljudkonst

14.03 Arkitektur

15 Danshistoria

15.01 Danshistoria

15.02 Dansteatrar och -grupper

15.03 Danskonstnärer

16 Teaterhistoria

16.01 Teaterhistoria

16.02 Teaterhistoria. Institutioner. Organisationer

16.03 Teaterhistoria. Personer

16.04 Årsböcker. Statistik. Verksamhetsberättelser

17 Litteratur. Språk

17.01 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria

17.02 Språk. Ordböcker. Dialekter

18 Skönlitteratur. Essäer

18.01 Dikter. Folkdikter

18.02 Romaner. Essäer

20 Referensbibliotek

20.01 Referensbibliotek

20.02 Serier

21 Audiovisuellt material. Spel

21.01 Teater. Performance. Performativ konst

21.02 Bildkonst

21.03 Dans

21.04 Musikaler. Musikfilmer. Operor

21.05 Filmer

21.06 TV serier

21.07 Brädspel. Sällskapsspel. Rollspel

22 Lärdomsprov

22.01 Magisterlärdomsprov, Teaterhögskolan

22.02 Magisterlärdomsprov, Bildkonstakademin

22.03 Doktorsavhandlingar, Teaterhögskolan

22.04 Doktorsavhandlingar, Bildkonstakademin

23 Tidskrifter

23.01 Dagstidningar. Tidskrifter

25 Öppet magasin

25.01 Böcker

25.011 Folioformat

25.02 Skådespel

78 Noter

78.31 Samlingar av sånger

78.311 Barnvisor

78.32 Solosång

78.351 Operor

78.352 Operetter. Musikaler. Musikskådespel

78.352a Scenmusik. Samlingar

78.355 Filmmusik. TV-Musik. Videomusik

78.355a Filmmusik. TV-Musik. Videomusik. Samlingar

78.4 Traditionell musik. Folkmusik

78.6 Instrument

78.891 Pop / Rock

78.892 Blues. Jazz

78.893 Underhållningsmusik. Populärmusik

78.894 Vismusik

Specialsamlingar

LGN Lars-Gunnar Nordstöm samling

Viipurin näyttämö Samlingen för Viborgs Scens bibliotek