Logga in

För Konstuniversitetets studerande och personal är det nyttigt att logga in med ett Uniarts-användarnamn, eftersom alla resurser inte är fritt tillgängliga för alla. Om du använder Konstuniversitetets Finna söktjänst Arsca utanför Konstuniversitetets nät, kan du inte nå alla resurser på "Internationella e-material"-mellanbladet utan att logga in, t.ex. ARTstor och en del av materialet i ProQuest utesluts från sökningen. Genom att logga in med ditt Uniarts-användarnamn har du möjligheten att använda det e-material som biblioteket har köpt på distans, exempelvis hemma. Efter inloggningen kan du ansluta ditt bibliotekskort till ditt konto så att du kan förnya dina lån och göra reserveringar.

Om du inte har ett Uniarts-användarnamn, kan du logga in med ditt bibliotekskort. I det här fallet kan du förnya lån och göra reserveringar i Arsca men att logga in med ett bibliotekskort ger inte tillgång till e-resurser eftersom de är begränsade till endast studerande och personalen enligt användarvillkor för distansanvändning.