Sökning

Inloggning i Arsca

Det är möjligt att logga in i Arsca på tre olika sätt. Studenter och personal vid Konstuniversitetet, dvs. alla med giltig Uniarts-användarnamn, loggar in med Uniarts login. Andra användare kan logga in med antingen e-post login eller Finna-konto.

Uniarts login - studerande och personal

Studerande och anställda vid Konstuniversitetet

 • Klicka på Logga in.
 • Klicka på bilden för Uniarts Helsinki.
 • Logga in med ditt Uniarts-användarnamn (i format abc12345) och -lösenord.

Ditt bibliotekskort ansluts automatiskt till ditt konto. Om du inte har ett bibliotekskort, visitera bibliotek med ditt identitetsbevis under bibliotekets kundservicetider. Du kan också söka i Arsca utan att logga in, men om du använder Arsca utanför Konstuniversitetets nät, kan du inte nå alla resurser på "Internationella e-material"-mellanbladet utan att logga in, t.ex. ARTstor och en del av materialet i ProQuest utesluts från sökningen. Genom att logga in med ditt Uniarts-användarnamn har du möjligheten att använda det e-material som biblioteket har köpt på distans, exempelvis hemma.

E-post login - andra än Konstuniversitetets användare

Använd e-post inloggning om du inte vill skapa ett nytt användarnamn för Arsca och kom ihåg ytterligare ett lösenord.

 • Klicka på Logga in.
 • Välj fliken E-post login.
 • Fyll i din e-postadress. OBS! E-postadressen måste vara exakt den som är registrerad i vårt kundregister.
 • Klicka på knappen Logga in.
 • En länk skickas till din e-post. Gå till din e-post och klicka på länken.
 • OBS! Om du har loggat in i Arsca på en dator måste e-posten och länken öppnas på samma dator. Om du har loggat in i Arsca på telefonen måste länken öppnas på samma telefon.
 • Länken tar dig tillbaka till Arsca och du är nu inloggad. Du kan nu se dina lån och göra beställningar i Arsca.

E-postinloggning händer på det här sättet varje gång du loggar in på Arsca. E-postlänken fungerar bara en gång. Vid nästa inloggning måste du upprepa alla steg igen. Om inloggningen misslyckas, försök igen eller kontakta biblioteket. Du kan även logga in med Finna-konto om du vill.

E-postinlogging ger inte tillgång till e-resurser eftersom de är begränsade till endast studerande och personalen enligt användarvillkor för distansanvändning, men andra än Konstuniversitetets användare får använda materialet på bibliotekets datorer.

Finna-konto - andra än Konstuniversitetets användare

Använd Finna-kontot om du inte vill beställa på en ny inloggningslänk varje gång du loggar in.

 • Klicka på Logga in.
 • Gå till fliken Finna-konto.
 • Klicka på den blå texten Skapa nytt Finna-konto.
 • Full i din e-postadress och välj ett användarnamn och lösenord för dig själv.
 • På nästa sida, anslut ditt bibliotekskort genom att ange din e-postadress. OBS! Den här e-postadressen måste vara exakt den som är registrerad i vårt kundregister.
 • En länk skickas till din e-post. Gå till din e-post och klicka på länken. OBS! Om du har loggat in i Arsca på en dator måste e-posten och länken öppnas på samma dator. Om du har loggat in i Arsca på telefonen måste länken öppnas på samma telefon.
 • Länken för dig tillbaka till Arsca och nu har ditt bibliotekskort anslutits till ditt Finna-konto. Du kan nu se dina lån och göra beställningar i Arsca.

Anslutningen av bibliotekskortet behöver endast göras en gång. I fortsättningen loggar du in i Arsca genom att Logga in med ditt valda användarnamn och lösenord i fliken Finna-konto. Du kan även logga in med E-post om du vill.

Det Finna-kontot som skapas i Arsca fungerar bara i Arsca. Om du också vill använda Finna-konto i t.ex. Finna.fi måste du skapa ett separat Finna-konto där.

Inloggning med Finna-konto ger inte tillgång till e-resurser eftersom de är begränsade till endast studerande och personalen enligt användarvillkor för distansanvändning, men andra än Konstuniversitetets användare får använda materialet på bibliotekets datorer.