Bibliotek verksamhetsställen i Helsingfors är öppna endast för studerande och personal vid Konstuniversitetet med begränsade tjänster från februari till april.

Tidsenlig information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet.

Sökning