Bibliotek verksamhetsställen i Helsingfors är öppna endast för studerande och personal vid Konstuniversitetet med begränsade tjänster i Januari.

Tidsenlig information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet.