Haku

Sibelius-Akatemian kirjojen luokitus

Tämä kirjojen luokituskaavio on käytössä Sibelius-Akatemian kirjaston Helsingin yksikössä. Kuopion yksikössä on käytössä yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL.

0. Hakuteokset ja lähdejulkaisut

Yleiset hakuteokset. Sanakirjat 0.1
Musiikki 0.11
Konsertti-, ooppera-, äänilevy- ja video-oppaat 0.12
Sanakirjat
(Oppikirjat 8.4)
0.13
Teosluettelot. Bibliografiset oppaat 0.2
Yleiset teosluettelot 0.21
Temaattiset luettelot 0.22
Teosluettelot eri soittimille ja esityskokoonpanoille 0.23
Säveltäjien teosluettelot
(Aakkosjärjestyksessä kohdehenkilön mukaan)
0.24
Diskografiat 0.25
Bibliografiat 0.26
Filmografiat. Videografiat 0.27
Kirjastojen, museoiden ja muiden kokoelmien luettelot 0.3
Henkilö- ja yhteisöhakemistot 0.4
Kausijulkaisut ja sarjat 0.5
Aikakauslehdet 0.51
Vuosikirjat 0.52
Sarjat 0.53
Lähdejulkaisut 0.6
Kirjekokoelmat. Kirjalliset tekstit 0.61
Kootut teokset 0.62
Yleiset kokoomateokset. Juhlakirjat 0.63
Kongressijulkaisut. Komiteamietinnöt 0.7
Sibelius-Akatemian opinnäytteet 0.8
Väitöskirjat 0.81
Lisensiaatintyöt 0.82
Taiteellisten jatkotutkintojen ja kehittäjäkoulutuksen jatkotutkintojen kirjalliset työt 0.83
Tutkielmat (pro gradut) 0.84
Kirjalliset työt 0.85
Proseminaarityöt 0.86
Projektien kirjalliset työt 0.87
Muiden oppilaitosten julkaisemattomat opinnäytteet 0.9

1. Musiikin historia

Yleinen historia 1.1
Historia tieteenä. Peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät 1.11
Musiikin historia tieteenä 1.2
Yleinen musiikin historia. Musiikin tyylikausien historia
(Erikoisalojen historia alan mukaisissa luokissa)
1.3
Varhaiskulttuurit. Antiikki 1.31
Keskiaika 1.32
Renessanssi 1.33
Barokki 1.34
Esiklassismi ja klassismi 1.35
Romantiikka. 1800- ja 1900-luvun vaihde 1.36
1900-luku ja 2000-luku 1.37
Suomi 1.4
Pohjoismaat 1.5
Muut Euroopan maat 1.6
Muiden maanosien maat
(Kansalliset musiikkikulttuurit, etnomusikologia 7.6+)
1.7

2. Yksittäiset henkilöt

Henkilöhistoria. Yleisesitykset 2.1
Yksittäiset henkilöt ja henkilöiden teokset (Aakkosjärjestyksessä kohdehenkilön mukaan) 2.2
Yksittäisten henkilöiden essee- ja kirjoituskokoelmat, muistelmat
(Kootut teokset 0.62)
2.3

3. Musiikin lajit

Taidemusiikki 3.1
Soitinmusiikki 3.11
Laulumusiikki 3.12
Oopperamusiikki. Näyttämömusiikki 3.13
Kirkkomusiikki
(Hymnologia ja muut teologian alueet 7.5 ja 7.51)
3.14
Elektroninen taidemusiikki
(Teknisestä näkökulmasta 5.6)
3.15
Jazzmusiikki 3.2
Populaarimusiikki 3.3
Eri yhteisöjen ja ryhmien musiikki
(Eri kansojen musiikki 7.6)
3.4
Elokuvamusiikki. Musiikkivideot 3.5

4. Musiikin teoria

Yleisteokset. Yleinen musiikkioppi 4.1
Teorian historia 4.11
Säveljärjestelmät. Viritysjärjestelmät 4.12
Sävellajit. Tonaalisuus ja modaalisuus 4.13
Musiikin ainekset 4.2
Rytmi. Metri. Tempo 4.21
Melodia 4.22
Motiivi. Teema 4.23
Musiikin rakenteet ja muodot. Satsi 4.3
Analyysitekniikat. Tutkimusmenetelmät 4.31
Teosanalyysit
(Yksittäisen säveltäjän teokset luokassa 2.2)
4.311
Harmonia. Soinnutus 4.32
Kenraalibasso 4.321
Polyfonia. Kontrapunkti 4.33
Muoto
(Musiikin lajit 3.)
4.34
Tyyli 4.35
Sävellystekniikat 4.36
Notaatio 4.4
Paleografia 4.41
Autografia 4.42
Sointi. Soitinnus. Sovittaminen 4.5
Säveltapailu 4.6
Uuden musiikin teoria
(Uuden musiikin historia 1.3)
4.7

5. Esittäminen. Soittaminen ja musiikin teknologia

Yleisteokset 5.1
Soittimet. Soitintypologia 5.11
Esittäminen. Tulkinta 5.12
Esityskäytännöt 5.121
Vapaa säestys. Improvisointi 5.122
Orkesteri ja soitinyhtye 5.13
Kuoro ja lauluyhtye 5.14
Johtaminen 5.15
Partituurinsoitto 5.151
Kosketinsoittimet 5.2
Piano 5.21
Cembalo. Spinetti. Virginaali 5.22
Klavikordi 5.23
Urut 5.24
Harmonikka 5.25
Kielisoittimet 5.3
Jousisoittimet 5.31
Viulu 5.311
Alttoviulu 5.312
Sello 5.313
Kontrabasso 5.314
Näppäilysoittimet 5.32
Puhaltimet 5.4
Puupuhaltimet 5.41
Vaskipuhaltimet 5.42
Lyömäsoittimet 5.5
Elektroniset soittimet. Elektronisen musiikin tekniikka
(ATK ja elektroniikka 7.83)
5.6
Laulaminen. Ihmisääni 5.7
Muut soittimet. Tekniset välineet 5.8
Äänentallennus- ja äänentoistotekniikka 5.9

6. Musiikkikasvatus

Yleinen kasvatustiede. Kasvatus- ja kehityspsykologia 6.1
Kasvatustiede tieteenä. Tutkimusmenetelmät 6.11
Koululaitos. Korkeakoululaitos 6.12
Musiikkikasvatuksen yleisteokset. Musiikkikasvatuksen historia 6.2
Musiikkioppilaitokset 6.21
Musiikkikasvatus eri tasoilla 6.3
Musiikin varhaiskasvatus 6.31
Koulujen musiikinopetus 6.32
Musiikkioppilaitosten musiikinopetus 6.33
Opetusmateriaalit. Opettajanoppaat 6.4

7. Musiikkitieteen muut näkökulmat

Tieteellinen tutkimus. Tieteenfilosofia 7.1
Tieteellinen metodi
(Erikoisalojen tutkimusmenetelmät alan mukaisissa luokissa)
7.11
Musiikkitieteen yleisteokset 7.2
Musiikkitiede tieteenalana. Historia ja tutkimusmenetelmät 7.21
Filosofia. Estetiikka ja taiteentutkimus 7.3
Kritiikki 7.31
Kielitiede. Semiotiikka. Informaatioteoria 7.4
Teologia. Kristillinen kirkko 7.5
Hymnologia 7.51
Kulttuuriantropologia. Etnomusikologia
(Eri yhteisöjen ja ryhmien musiikki 3.4)
7.6
Suomalais-ugrilaiset kansat 7.61
Pohjoismaiden kansat 7.62
Muut Euroopan kansat 7.63
Muiden maanosien kansat 7.64
Käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet 7.7
Psykologia ja psykoterapia
(Erikoisalojen psykologia alan mukaisissa luokissa)
7.71
Musikaalisuus. Testit 7.711
Musiikkiterapia 7.712
Sosiologia. Yhteiskunta 7.72
Musiikin instituutiot. Musiikkijärjestöt. Kuorot ja orkesterit 7.721
Musiikkiammatit. Taiteilija-ammatit 7.722
Kustannus- ja julkaisutoiminta. Kauppa 7.723
Tekijänoikeus
(Muu lainsäädäntö 8.3)
7.724
Joukkotiedotus. Mediat 7.725
Arts management. Taidehallinto 7.726
Luonnontieteet. Lääketiede
(Tähän myös Alexander-tekniikka)
7.8
Akustiikka 7.81
Aistinfysiologia
(Kuuleminen psykologisesta näkökulmasta 7.711)
7.82
Automaattinen tietojenkäsittely. Elektroniikka
(Elektronisen musiikin tekniikka 5.6)
7.83
Matematiikka. Tilastotiede 7.84
Taide 7.9
Kuvaamataiteet ja arkkitehtuuri 7.91
Teatteri ja elokuva
(Näyttämömusiikki 3.13. Elokuvamusiikki 3.5)
7.92
Kirjallisuustiede. Kansanrunouden tutkimus 7.93
Lausunta ja puhetaito
(Musiikin ja retoriikan suhteet 7.3)
7.94
Tanssi. Musiikkiliikunta
(Balettimusiikki 3.13)
7.95

8. Muut alat

Kirjastot. Kirjastotiede 8.1
Tiedonhaku. Informaatiolukutaito 8.11
Äidinkieli. Kielenhuolto. Opinnäytteiden laatimisen oppaat
(Lausunta ja puhetaito 7.94)
8.2
Lainsäädäntö
(Tekijänoikeus 7.724)
8.3
Kielet
(Sanakirjat 0.13)
8.4

9. Kaunokirjallisuus

Proosa 9.1
Näytelmät 9.2
Runot 9.3
Libretot 9.4
Laulujen sanat 9.5