Sökning

Sibelius-Akademins klassifikation för noter

Det här klassifikationssystemet använder man i Sibelius-Akademins Helsinki bibliotek. I Kuopio bibliotek använder man Allmänna bibliotekens klassifikationssystem KAB.

Bibliotek prefix "Sib", t.ex. "Sib Fc6.3".

A: Tangentinstrument | B, C: Stråkinstrument | D: Träblåsinstrument | E: Bleckblåsinstrument | F: Sång | G: Orgel | H: Scenmusik | K: Partitur | L: Orkesterverk | M: Kammarmusik | N: Körmusik | O: Dragspel | P: Slaginstrument | R: Knäppinstrument | S: Jazzmusik | T: Folkmusik | V: populärmusik | X: Specialavdelning

A: Tangentinstrument

Piano

Piano, 2-händigt
Undervisning:
Pianoskolor A1
Etyder A1.4
Tekniska övningar A1.5
Musikstycken för barn och annan lätt repertoar A1.6
Samlingar, olika kompositörer A2
Enskilda originalverk: A3
Sonater, sonatiner A4
Sonatsamlingar A4.2
Ideologiska kompositioner, marscher m.m. A5
Konserter och andra omfattande verk med orkesterackompanjemang (2 pianon) A7
Konsertkadenser A7.1
Arrangemang: A8
Symfonier A8.2
Folkvise- och folkdansarrangemang A8.5
Dans- och gymnastikackompanjemang (balett, gamla danser, standarddanser m.m.) A8.6
1 piano, 1-, 3- eller 6-händigt Ab
1 piano, 4-händigt (Ac)
Undervisning Ac1
Samlingar Ac2
Enskilda originalverk Ac3
Sonater Ac4
Arrangemang Ac8
Symfonier Ac8.2
2 pianon, 4-händiga (Ad)
Undervisning Ad1
Samlingar Ad2
Enskilda originalverk Ad3
Sonater Ad4
Konserter Ad7
Arrangemang Ad8
Symfonier Ad8.2
2 pianon, 8-händiga (Ae)
Enskilda originalverk Ae3
Arrangemang Ae8
Symfonier Ae8.2
3–8 pianon Af

Cembalo, klavikord m.m.

Undervisning AII1
Samlingar AII2
Enskilda originalverk: Stycken AII3
Sonater AII4
Konserter AII7
2 eller flera cembalor AIId

Till början

B, C: Stråkinstrument

Violin

Undervisning (Ba)
Violinskolor Ba1
Etyder, skalor och övningsstycken för orkester Ba1.4
Musikstycken för barn och annan lätt repertoar Ba1.6
Soloviolin (Bb)
Samlingar Bb2
Enskilda originalverk Bb3
Solosonater Bb4
Violin och tangentinstrument (basso continuo) (Bc)
Samlingar (även sonat-) Bc2
Enskilda stycken Bc3
Sonater och sonatiner Bc4
Konserter och konsertstycken med orkester Bc7
Konsertkadenser Bc7.1
Arrangemang Bc8
2 violinerutan ackompanjemang Bd
2 violiner och tangentinstrument Bd3
Sonater Bd4
Konserter för 2 violiner och orkester Bd7
3 eller flera violiner Be
Konserter för 3 eller flera violiner och orkester Be7
Spelmansmusik; se klass T

Altviolin och viola d'amore

Undervisning (BIIa)
Altviolinskolor BIIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar BIIa1.4
Soloaltviolin (BIIb)
Samlingar BIIb2
Enskilda originalverk och arrangemang BIIb3
Sonater BIIb4
Altviolin och tangentinstrument(eller b.c)(BIIc)
Samlingar BIIc2
Enskilda originalverk och arrangemang BIIc3
Sonater och sonatiner (även samlingar) BIIc4
Konserter och verk med orkester BIIc7
2 altvioliner (utan ackompanjemang) BIId
3 eller flera altvioliner (utan ackompanjemang) BIIe

Cello

Undervisning (Ca)
Celloskolor Ca1
Etyder, skalor och orkesterövningar Ca1.4
Solocello (Cb)
Samlingar Cb2
Enskilda originalverk och arrangemang Cb3
Sonater Cb4
Cello och tangentinstrument (eller b.c.) (Cc)
Samlingar Cc2
Enskilda originalverk och arrangemang Cc3
Sonater och sonatiner (även samlingar) Cc4
Konserter Cc7
2 cellor(utan ackompanjemang) Cd
Samlingar Cd2
2 cellor och tangentinstrument Cd3
Konserter Cd7
3 eller flera cellor Ce

Viola da gamba

Undervisning CIa
Sologamba CIb
Viola da gamba och tangentinstrument (eller basso continuo) CIc
Samlingar CIc2
2 viola da gamba CId
3 eller flera viola da gamba CIe

Kontrabas

Undervisning (CIIa)
Kontrabasskolor CIIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar CIIa1.4
Solokontrabas (CIIb)
Samlingar CIIb2
Enskilda originalverk och arrangemang CIIb3
Sonater CIIb4
Kontrabas och tangentinstrument (CIIc)
Samlingar CIIc2
Enskilda originalverk och arrangemang CIIc3
Sonater CIIc4
Konserter CIIc7
2 eller flera kontrabasar CIId

Tidig musik, där vokal- och instrumentpartier inte har definierats C/D

Till början

D: Träblåsinstrument

Flöjt, piccoloflöjt

Undervisning (DIa)
Flöjtskolor DIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar DIa1.4
Soloflöjt (DIb)
Samlingar DIb2
Enskilda originalverk och arrangemang DIb3
Sonater DIb4
Flöjt och tangentinstrument (DIc)
Samlingar DIc2
Enskilda originalverk och arrangemang DIc3
Sonater DIc4
Konserter DIc7
2 eller flera flöjter(utan ackompanjemang) DId
2 eller flera flöjter och tangentinstrument (ork.) (inte triosonater) DId3

Oboe och engelskt horn (DII)

Undervisning (DIIa)
Oboeskolor DIIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar DIIa1.4
Solo-oboe DIIb
Oboe och tangentinstrument DIIc
Samlingar DIIc2
Enskilda originalverk och arrangemang DIIc3
Sonater DIIc4
Konserter DIIc7
2 eller flera oboer DIId

Klarinett, bassetthorn (DIII)

Undervisning (DIIIa)
Klarinettskolor DIIIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar DIIIa1.4
Soloklarinett (DIIIb)
Samlingar DIIIb2
Enskilda originalverk och arrangemang DIIIb3
Sonater DIIIb4
Klarinett och tangentinstrument (DIIIc)
Samlingar DIIIc2
Enskilda originalverk och arrangemang DIIIc3
Sonater DIIIc4
Konserter DIIIc7
2 eller flera klarinetter utan ackompanjemang (DIIId)
2 eller flera klarinetter och tangentinstrument DIIId3
Konserter DIIId7

Fagott (DIV)

Undervisning (DIVa)
Fagottskolor DIVa1
Etyder, skalor och orkesterövningar DIVa1.4
Solofagott DIVb
Fagott och tangentinstrument (DIVc)
Samlingar DIVc2
Enskilda originalverk och arrangemang DIVc3
Sonater DIVc4
Konserter DIVc7
2 eller flera fagotter utan ackompanjemang DIVd
Kontrafagott DIV

Blockflöjt (DV)

Undervisning DVa
Soloblockflöjt DVb
Blockflöjt och tangentinstrument DVc
Samlingar DVc2
Enskilda originalverk och arrangemang DVc3
Sonater DVc4
Konserter DVc7
2 eller flera blockflöjtar utan ackompanjemang DVd
Med ackompanjemang av tangentinstrument DVd3
Sonater DVd4
Konserter DVd7

Saxofon (DVI)

Undervisning (DVIa)
Saxofonskolor DVIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar DVIa1.4
Solosaxofon DVIb
Saxofon och tangentinstrument (DVIc)
Samlingar DVIc2
Enskilda originalverk och arrangemang DVIc3
Sonater DVIc4
Konserter DVIc7
2 eller flera saxofoner DVId

Trä- och bleckblåsinstrument, utan egen klass t.ex. panflöjt, krummhorn, sinka, munharpa och okarina D/E

Till början

E: Bleckblåsinstrument

Valthorn

Undervisning (EIa)
Valthornsskolor EIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar EIa1.4
Solovalthorn EIb
Valthorn och tangentinstrument (EIc)
Samlingar EIc2
Enskilda originalverk och arrangemang EIc3
Sonater EIc4
Konserter EIc7
2 eller flera valthorn EId

Trumpet, flygelhorn och kornett (EII)

Undervisning (EIIa)
Trumpetskolor EIIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar EIIa1.4
Solotrumpet EIIb
Trumpet och tangentinstrument (EIIc)
Samlingar EIIc2
Enskilda originalverk och arrangemang EIIc3
Sonater EIIc4
Konserter EIIc7
2 eller flera trumpeter (utan ackompanjemang) EIId
Med ackompanjemang av tangentinstrument EIId3
Sonater EIId4
Konserter EIId7

Basun (EIII)

Undervisning (EIIIa)
Basunskolor EIIIa1
Etyder, skalor och orkesterövningar EIIIa1.4
Solobasun EIIIb
Basun och tangentinstrument (EIIIc)
Samlingar EIIIc2
Enskilda originalverk och arrangemang EIIIc3
Sonater EIIIc4
Konserter EIIIc7
2 eller flera basuner EIIId

Tuba (EIV)

Undervisning (EIVa)
Tubaskolor EIVa1
Etyder, skalor och orkesterövningar EIVa1.4
Solotuba EIVb
Tuba och tangentinstrument (EIVc)
Samlingar EIVc2
Enskilda originalverk och arrangemang EIVc3
Sonater EIVc4
Konserter EIVc7
2 eller flera tubor EIVd

Övningar för flera instrument
Orkesterövningar: stråk, träblås- och bleckblåsinstrument tillsammans BDE

Till början

F: Sång

Sångskolor, vokaliser Fa
Solosång (utan ackompanjemang) Fb
Solosång och tangentinstrument Fc
"Antikens arior"
Samlingar Fc2
Enskilda Fc2.3
Arior (opera-, konsert-, oratorie-, kantat- m.m.):
Samlingar Fc3
Kadenser Fc3.1
Enskilda samt en kompositörs samlingar Fc3.3
Annan scenmusik (operetter, musikaler, filmmusik m.m.)
Samlingar Fc3.4
Enskilda samt en kompositörs samlingar Fc3.5
Solokantater Fc4
Omfattande verk för soloröst till orkester- (eller kör)ackompanjemang Fc5
Solosång och tangentinstrument(lieder, romanser)
Samlingar (olika kompositörer) Fc6
Enskilda samt en kompositörs samlingar Fc6.3
Folkvisearrangemang Fc7
Zigenarromanser Fc7.4
Landskapssånger, marscher m.m.
Samlingar Fc8
Enskilda Fc8.3
Spirituals Fc9
Julsånger Fc9.5
Sångröst + ackompanjemang av instrument Fd
Dans-, lek- och sångböcker för barn Fg1
Sångböcker (bl.a. skolsångböcker) Fg3
Duett (2 soloröster) (utan ackompanjemang) Fh
Duettsång och tangentinstrument
Samlingar Fh2
Enskilda Fh3
3 soloröster Fm
4 soloröster Fn
Flera soloröster Fo
Sångröst och knäppinstrument (gitarr, luta m.m.) Fr

Till början

G: Orgel

Undervisning Ga
Liturgisk musik, koralböcker och mässmelodier Gb
Solostycken (ouvertyr) Gc
Samlingar Gc2
Enskilda originalverk Gc3
Sonater Gc4
Konserter Gc7
Arrangemang Gc8
Orgel + ett eller flera andra instrument Gd
Orgel 4-händig, två orglar Gg

Harmoni GI

Till början

H: Scenmusik (pianopartitur)

Opera Ha
Miniopera Ha2
Operett, musikal Hb
Balett Hc
Melodrama och pantomim Hd

Till början

K: Partitur

Scenmusik och vokalverk K-a
Symfonier, symfonietter K-b
Konserter
för orkester K-c
2 olika instrument och orkester K-c2
3 olika instrument och orkester K-c3
4 olika instrument och orkester K-c4
för tangentinstrument K-c5
för stråkinstrument K-c6
för träblåsinstrument K-c7
för bleckblåsinstrument K-c8
för övriga instrument K-c9
Musik för stråk- eller kammarorkester K-d
Musik för symfoniorkester K-e
Ny musik (grafisk notation) K-g
Musik för blåsorkester K-h
Partiturspel K-y
K = minipartitur, KII = partitur, KF = stort partitur
- - - - -
Partitur för kammarmusik:
Till klassen K/KII/KF hör klassificeringsenlig kod för kammarorkester.
- - - - -
Exempel på partiturklassifikation:
K-a
KII-c7
KF-h
K-Fc6.3
KII-Mc4.13
KF-Mp

Till början

L: Orkesterverk

Samma system som för partitur: t.ex. L1-c5 = pianokonsert

Symfoniorkestrar L1
Kammarorkestrar L2
Stråkorkestrar L3
Blåsorkestrar L4
Salongsorkestrar L5
Barnorkestrar L6
Andra orkestrar L8
Big band L9

Till början

M: Kammarmusik

Undervisningsmaterial och hemmaensemble Ma
Stråkinstrument (Mc)
Duo för violin och ett annat stråkinstrument (duo för 2 violiner: Bd) Mc2
Altviolin + cello eller kontrabas Mc2.2
Cello och kontrabas Mc2.3
Trio (violin, altviolin och cello) (Mc3)
Samlingar Mc3.12
Enskilda originalverk Mc3.13
Arrangemang Mc3.18
Annan sammansättning Mc3.2
Kvartett (2 violiner, altviolin och cello) (Mc4)
Samlingar Mc4.12
Enskilda originalverk Mc4.13
Arrangemang Mc4.18
Annan sammansättning Mc4.2
Kvintett Mc5
6–10 stråkinstrument Mc6
Konsert för 2 olika stråkinstrument Mc7
Träblåsinstrument(2 eller flera olika) (Md)
Duo Md2
Trio Md3
Kvartett Md4
Kvintett Md5
6 eller flera olika träblåsinstrument Md6
Bleckblåsinstrument (2 eller flera olika) (Me)
Duo Me2
Trio Me3
Kvartett Me4
Kvintett Me5
6 eller flera olika bleckblåsinstrument Me6
Trä- och bleckblåsinstrument (Mf)
Duo Mf2
Trio Mf3
Kvartett Mf4
Kvintett Mf5
6 eller flera olika träblåsinstrument Mf6
Stråk- och träblåsinstrument (Mh)
Duo Mh2
Trio Mh3
Kvartett Mh4
Kvintett Mh5
6 eller flera instrument Mh6
Piano och stråkinstrument (minst 2 olika) (Mk)
Pianotrio = piano och 2 stråkinstrument
piano, violin och cello
Samlingar Mk3.12
Enskilda originalverk Mk3.13
Arrangemang Mk3.18
Annan sammansättning Mk3.2
Triosonat, barockform: piano (bc) och 2 stråk- eller träblåsinstrument Mk3.3
Piano och 3 olika stråkinstrument
Piano, violin, altviolin och cello Mk4
Annan sammansättning Mk4.2
"Sonata a quattro", kvartett barockform: piano (bc) och 3 stråk- eller bleckblåsinstrument Mk4.3
Piano och 4 olika stråkinstrument
Piano, 2 violiner, altviolin och cello Mk5
Annan sammansättning Mk5.2
Piano och 5 (eller flera) olika stråkinstrument Mk6
Piano och träblåsinstrument (Mm)
Trio: piano och 2 olika blåsinstrument Mm3
Kvartett: piano och 3 blåsinstrument Mm4
Kvintett: piano och 4 blåsinstrument Mm5
Piano och 5 eller flera blåsinstrument Mm6
Konsert för 2 eller flera olika blåsinstrument Mm7
Piano och stråk- samt blåsinstrument (Mo)
Trio: piano, stråkinstrument och blåsinstrument Mo3
Piano, 3 stråk- och blåsinstrument Mo4
Piano, 4 stråk- och blåsinstrument Mo5
Piano, 5 eller flera stråk- och blåsinstrument Mo6
Övrig kammarmusik Mp
Konsert för 2 eller flera olika instrument och grupper Mp7

Till början

N: Körmusik

Undervisning Na1
Blandade samlingar, a cappella och med ackompanjemang Na2
A cappella (Nb)
Samlingar
Blandad kör Nb2
Damkör Nb2.2
Manskör Nb2.3
Barnkör Nb2.4
Enskilda
Blandad kör Nb3
Damkör Nb3.2
Manskör Nb3.3
Barnkör Nb3.4
Kör och ackompanjemang (Nc)
Samlingar
Blandad kör Nc2
Damkör Nc2.2
Manskör Nc2.3
Barnkör Nc2.4
Enskilda
Blandad kör Nc3
Damkör Nc3.2
Manskör Nc3.3
Barnkör Nc3.4

Till början

O: Dragspel

Undervisning Oa
Solo Ob
Duo Oc
Många dragspel Od
Dragspel + andra instrument Oe
Dragspel + sång Of
Samlingar O2

Till början

P: Slaginstrument

Skolor för flera slaginstrument, blandade samlingar Pa
Puka Pb
Stor trumma och liten trumma Pc
Klockspel och celesta Pd
Dulcimer och cimbalom Pe
Xylofon, marimba och vibrafon Pf
Andra slaginstrument och slagverksensembler Ph

Till början

R: Knäppinstrument

Harpa (RI)

Undervisning RI1
Etyder RI1.4
Samlingar (olika kompositörers) RI2
Stycken(enskilda eller samma kompositörs) RI3
Sonater RI4
Konserter RI7
2 eller flera harpor RId
Harpa + andra instrument RIe

Gitarr (RII)

Undervisning RII1
Etyder RII1.4
Samlingar(olika kompositörers) RII2
Stycken (enskilda eller samma kompositörs) RII3
Sonater RII4
Konserter RII7
2 eller flera gitarrer RIId
Gitarr + andra instrument (piano, flöjt m.m.) RIIe

Luta RIII
Kantele RIV
Andra knäppinstrument (mandolin, ukulele osv.) RV

Till början

S: Jazzmusik

Till början

T: Folkmusik

Till början

V: Populärmusik

Till början

X: Specialavdelning (läsesal och magasin)

Samlingar ordnade efter benämning (antologier) Xa
Samlade verk (efter tonsättarens namn) Xb
Manuskript Xg

Till början