Tidsenlig information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet.

Sökning

Fri ordsökning

Skriv in sökorden i sökrutan. Du behöver inte skriva sökorden med stora initialer.

I rullgardinsmenyn till höger i sökrutan kan du välja att söka på titel, upphovsman eller ämne.

Sökord åtskilda med mellanslag följer samma söklogik som om de skulle åtskiljas av ett AND, dvs. sökresultaten ska innehålla alla sökord.

Till exempel:

canth minna

är i praktiken samma sökning som

canth AND minna

Efter att du gjort en sökning kan du begränsa sökresultaten till exempel enligt användningsrättigheter, innehållstyp eller produktionsår.

Exempel:

barn

sökresultaten innehåller material med anknytning till barn

"barn"

exaktare sökresultat, citationstecknen begränsar ordformen så att ordet ”barn” finns i sökresultatet

"politisk kunst"

liknande fraser är alltid bra att skriva inom citationstecken, så att sökningen inte tolkar orden separat

barn konstfostran

samma som barn AND konstfostran; sökningen tar fram material som anknyter både till barn och till konstfostran

mimesis OR efterbildning

sökningen ger resultat som anknyter till mimesis eller efterbildning

"kivi aleksis"

upphovsmän skrivs inom citationstecken, helst med tillnamnet först

lär*

asterisken bryter av ordet och sökresultaten kan innehålla flera olika ändelser: t.ex. lära, lärare

När du i sökrutan skriver in t.ex. en boktitel, förutser systemet ordet som du söker genom att föreslå alternativ, bland vilka du kanske direkt hittar det du söker.

Närmare anvisningar för formulering av sökfraser finns i delen söksyntax.

Begränsa sökresultaten

Standardinställningen för sökresultaten är att de som bäst motsvarar sökningen visas först (relevans). Ordningen på sökresultaten kan också ändras t.ex. så att de äldsta (enligt produktionsår) visas först.

I menyn Begränsa sökningen kan du avgränsa sökresultaten genom att använda ett eller flera filter samtidigt. Alternativen är stängda, men du kan öppna dem med pilen för rullgardinsmenyn.

Tillgänglig på nätet: begränsar resultaten till material som är tillgängligt via Arsca.

Nytt i Arsca: visar vilket material som senast har lagts till i Arsca.

Bibliotek: visar alla biblioteksenheter från vilka det finns material i sökresultaten.

Materialtyp: olika alternativ för typ av material som är tillgängligt, t.ex. bilder, föremål, böcker.

Upphovsman: vem har producerat materialet eller vem administrerar rättigheterna.

Språk: visar på vilka språk det finns material i sökresultaten.

Originalverkets språk: översättnings original språk.

Textningsspråk: textningsspråk av video material.

År: begränsa resultatet till bestämd år.

Produktionsår: välj tidsintervall för materialets produktionsår, t.ex. 1920–1980-talet. Staplarna i tidslinjen visar från vilken tidsperiod det finns material.

  • Alla resultat
  • Resultat som helt ingår i tidsintervallet
  • Begränsa sökresultaten enligt publikationsår, tillverkningsår och produktionsår

Tema: föreslagna teman för att begränsa sökningen.

Tidsperiod: erbjuder årtal och årtionden som materialet handlar om. Sökningen väljer vissa helheter och utesluter andra alternativ. T.ex. 1930-talet specificerar inte resultat om 1933, utan söker uppgifter som uttryckligen är märkta att gälla 1930-talet.

Region: vilken region handlar materialet om.

Vetenskap: e-böcker och e-publikationer i grundläggande sök, till exempel “Arts and Humanities”.

Ingår i publikationen: ger namnet på t.ex. tidningen som det finns artiklar i sökresultaten.

När du har valt begränsningarna...

Arsca sparar dina valda begränsningar och visar dem nedanför sökrutan. Du kan ta bort en begränsning genom att klicka på krysset vid den . Du kan ta bort alla begränsningar genom att avkryssa rutan Spara tidigare begränsningar nedanför sökrutan och göra en nya sökning.