Sökning

Favoritlistor

Du kan spara material som du hittar i Favoritlistor och ordna det i den ordning som du själv föredrar. Med hjälp av favoritlistor är det lätt att hitta materialet när du behöver det. Du kan även dela URL-adressen eller RSS-flödet till din favoritlista med andra. Material i favoritlistor kan även skickas per e-post eller exporteras till ett referenshanteringsprogram. Du hittar alla favoritlistor på ditt eget konto.

Skapa favoritlista

Logga först in på Finna och sök det material som du är intresserad av. Lägg till materialet i en favoritlista genom att klicka på knappnålsikonen. Du hittar knappnålsikonen till höger på sidan med sökresultaten.

sökresultatsida.

I vyn med materialets detaljerade uppgifter finns knappnålsikonen uppe till vänster. Lägg till i favoriter

Materialets detaljerade uppgifter.

Välj i rullgardinsmenyn som öppnas den favoritlista du vill spara det valda materialet i. Alla listor som du har skapat tidigare syns i menyn Välj en lista. Du kan även skapa en ny favoritlista. Välj då eller skapa en ny lista. Om du vill kan du lägga till en anmärkning (som du kan ändra på senare). Tryck sedan på Spara.

Spara favoritslistan.

Ändra favoritlista

Du kan göra ändringar i dina favoritlistor genom att i menyn Mitt konto välja Favoriter. Du kan välja Alla favoriter eller en favoritlista som du själv skapat. Du kan ändra namnet på och anmärkningen av favoritlistorna och lägga till egna anmärkningar till materialet. För att ta bort material från en favoritlista markerar du det material du vill ta bort och väljer sedan Med valda: Radera. Genom att markera Välj sida kan du välja allt material i en favoritlista

Vyn med favoritslistor.

Genom att klicka på Ändra ordning öppnas ett fönster där du kan ändra materialets ordning genom att dra det till en annan plats. Tryck sedan på Spara följd. Materialets nya ordning hittar du i rullgardinsmenyn Sortera under rubriken Egen sortering.

Ändra materialets ordning.

Favoritlistans visningsvy och delning

Om du vill granska din favoritlista i visningsvy, välj Offentlig synlighet. Då visas ikonen för delning efter namnet på listan. Genom att klicka på Offentlig länk till lista visas favoritlistan i visningsvy. Om du inte delar länken i visningsvyn har ingen annan än du tillgång till favoritlistan.

Listornas inställningar.

Du kan dela favoritlistans visningsvy genom att kopiera URL-adressen i adressfältet och dela den till vald mottagare. RSS-flödet finns i den nedre delen av visningsvyn.

Dela favoriter per e-post

Du kan dela länkar till material som du har sparat i favoritlistor direkt per e-post.

  1. Välj Mitt kontoFavoriter.
  2. Du kan välja Alla favoriter eller en specifik favoritlista.
  3. Du kan välja att skicka allt material som visas genom att markera Välj sida eller markera ett specifikt material som du vill skicka.
  4. Klicka på Med valda: E-post. Lägg till mottagarens e-postadress och skriv ett meddelande i fältet som öppnas. Tryck sedan på Skicka.

Valda favoriter